Égerő

Az első kiadvány látta meg a napvilágot a Véka Alkotóműhelyből!

Balázsi Tünde Gabriella Égerő c. kötete egy válogatás az utóbbi években íródott verseiből, mely 4 fejezetben igyekszik bemutatni egy spirálisan tekergő, s közben emelkedő utat. Magasságok és mélységek; körtánc, mely a csiga vonalát követve tölti meg a teret és időt vonal helyett kiterjedéssel illusztrálva létünket.

A kötet hátoldalán Tünde szavai mutatják be, hogy mit is jelent Neki az írás.

Írok. Mit jelent ez számomra? Egyszerre a vágy tárgya és alanya, a vers írója s a vers témája maga, ez vagyok, amikor írok. Az alkotás misztériuma, melynek során a vers alkotóelemeiből hatványozódva bomlik ki többé, mint ami pusztán elemeinél fogva lehetett volna. Így a vers a kapcsolatteremtés és a termő közösség közege számomra. 
Kapcsolatteremtés elsősorban önmagammal, amely egyben a Teremtővel való kapcsolatomat is jelenti. Tőle, mint Forrás Személytől eredeztetem a kérdéseimet, amiket feltehetek, s a kegyelmet és segítséget, hogy az életemmel megválaszolhassam azokat.
A vers, az írás tehát elsősorban számomra kapcsolat a legbenső énemmel, akin keresztül kapcsolódom a Teremtőhöz, a Termő Tőhöz. Ilyen formán a gyógyulás lehetősége. A versek éppen ezért közben üzenetek, palackposták is a számomra. Tudatosan vagy tudatossá formálódnak, de mindig jelen van bennük az inspiráció (“beLélekzés”) gesztusa és élménye is. Amint megérkeznek s leíródnak, el is indulnak a maguk útjára a világban. Körbejárnak és megérkeznek, akikhez küldetnek, s továbbadódnak, hatványozódnak és körbeérnek, visszatérnek hozzám, rajtatok keresztül. A vers, az írás így tehát a kölcsönösség, az összetartozás, az emberi életközösség finom, éteri és földi szövetekből szőtt kalandos, játékos, szent és profán közege. Spirituális és egzisztenciális közösség. A Te-Is-Én vagyok, az összetartozás kifejezése és vágya, igénye és hajtóereje. A Termő Tő ajándéka. A Termő Szó élete. Ilyen formán a gyógyítás lehetősége. 
A verseim szólnak tehát rólam, s rólatok, emberi kapcsolataimról, az emberi kapcsolatokról, szerelemről, barátságról, családi kapcsolatokról, s emberi létélményekről: veszteségről, növekedésről, találkozásról, születésről, halálról, beteljesedésről, érzésekről és helyzetekről, mindig olyan perspektívába ágyazva, ahol legalább egy nyitva hagyott kérdésben felsejlik a Létezés titka, értelme, jelentősége, úgy, ahogyan az olvasó rezonál rá.
A vers mindezeken felül játék, önfeledtség, öröm, önkifejeződés, rejtőzködő megmutatkozás, szertelen szer-elem.
Élet, újratöltve.

Balázsi Tünde Gabriella

>