Lélekhang

Üzenet, áldás, lélekhang

Most pedig az a Lélek legyen benneteket, aki együtt örül az örvendezőkkel!
Ígérem, hogy én is veletek örvendezek szüntelen, megújítva bennetek is az istengyermekség lelkét, hogy igaz tanúim legyetek! 

Felkészültök arra a napra, amikor tanúimként ti is felkészítitek testvéreiteket és jövendő prófétáimat a Lelket befogadó alázatra, az áldozatos szeretet műveinek végbevitelére!

Hordozzátok hát bensőtökben édes igámat, mert ez tesz benneteket szabaddá e világ szolgaságából! Lélekkel telt kelyhemet nyújtom, hogy velem együtt beteljetek a Szeretettel! Áldásom rátok!

Lejegyezte: Balázsi Tünde Gabriella 2022.02.18.

  • Ámen!

    Fel sem foghatom, hiszen felfoghatatlan !!!
    Az öröm (Örömhír) megérkezett!

  • >