A kertkapu

A kertkapu nyitva állt. Ugyan csak a szeme sarkából érzékelte, de érezte, hogy valami hívja őt. Könnyektől duzzadt szemei nem akarták megnézni, hisz éppen most készült elmerülni a teljes apátiában. Egy világba, ahol senki és semmi nem bánthatja, hiszen csak a keserűsége és magánya van ott. Ismerte ezt a helyet nagyon is jól. Sokszor járt már a világnak azon a részén, ahol az önsajnálatból fakadt a száraz kóró, lelke sötétsége adta a nap fényét, és az eső is csak fáradt tudata könnyeiből tudta áztatni a kiszáradt földet. Némelykor annyira, hogy a száraz földből sáros dagonya lett, mely még inkább lehúzta magába.
Ismerte ezt a helyet, s most is oda tartott, ám lelke érezte a hívást.
Térdre rogyva ült a fűben, háta olyan görnyedten hajolt előre, mintha rózsákat akarna futtatni rajta. Mellkasa hasogatott, de mégis odabent megrezzent valami. Teste mozdulatlanságát nem törve meg, fejét lassan a kert kapu irányába fordította, mely kapu nem az útra, az emberek közé vezette, hanem egyenesen be az erdőbe.
Mintha mocorgást hallott volna a fák felől. Tekintetét továbbra is a kapura szegezte, s igyekezett a könnyek között meglátni a rengeteget, mely homályosan csalogatta magához.
Kézfejével megtörölte maszatos orrát, majd szipogott egyet, s ruhaujjával feláztatta könnyeit. Újra kinyitotta szemét, s most olyan élesen látszott az erdő, mintha nagyítóval hozták volna közelebb. Minden részlete élesen tiszta volt. A fák levelein az erezet, a törzseken futkosó hangyák. Egy fülemüle éneke is felhangzott. A madárka hangja mintha a fülében szólalt volna meg, s egyenesen hozzá beszélt volna.
Ám ez nem hívás volt, hisz a madárka csak dalolt. Lelkében érezte a küldést.
– Indulj! – rezdült meg a hang hallatára.
Körülnézett, de nem látott senkit. A fülemüle is csak saját dalát énekelte. Majd ekkor újra meghallotta.
– Indulj! Menj!
Lassan felállt, kiegyenesedett, s elindult a kert kapu felé. Eleinte óvatos léptekkel közelített, majd, ahogy újra megrezdült mellkasában valami, határozott léptekkel indult neki.
– Menj! Már várnak.

A mese és a valóság kapcsolata

A mese nem más, mint a világról alkotott képünk kitágításának helyszíne. Itt mindentől elrugaszkodhatunk, amit eddig hittünk, vagy hinni véltünk; itt minden lehetséges. S pont ez a lényeg!

A valónak hitt világ sem más mint a saját élményünk, gondolatunk kivetített képe, s ez nem fedheti le a világ fogalmát, hisz mindannyiunknak más a képe ugyanarról a világról. Ezzel nem is lenne baj.  
A baj akkor kezdődik, amikor nem engedünk a lehetőségnek, hogy ez a képünk megváltozzon. Botorság lenne mindent úgy hagyni ahogy mi látjuk és nem engedni, hogy más is hasson rá, hogy más világa találkozzék a miénkkel, átalakuljon. Hisz minden változik. Akkor miért ne változna a világ? Egyetlen dolog nem változik, az pedig az igazság, amiből csak egy van. Erről azonban csak annyit tudunk, hogy valahol odaát van. No, de ne döngessünk újabb kapukat. Maradjunk a sajátunknál.

Ha változtatni akarunk, akkor magunkban kell változtatni. Azon, ahogyan szemlélődünk, ahogyan élünk. A változtatás pedig szükséges, ahhoz hogy más világot is megismerjünk, mert a világ is csak úgy változik, ahogyan mi változunk. Nem a világ határoz meg minket, hanem mi határozzuk meg a világot! Minden belülről indul el. Amíg bennünk zűrzavar van és káosz, addig ne reméljük, hogy a világban mást fogunk látni. Ezért is fontos az önismeret, mely egyik alappillére életünknek és annak, ahogy a világot formáljuk.

Az önismeret, a személyes fejlődés mind a változáson alapszik. Azon, hogy képesek vagyunk feladni berögzült ideáinkat és merünk újakat állítani a helyükre. Tudom, ez nagy merészség, hisz a mi világunk biztonságos, minden részletét uraljuk és irányítjuk, de még sem jutunk előre. Azt hisszük repülünk pedig zuhanunk. Hogy ezt lássuk szemléletváltozásra van szükség.

Kevesen gondolják, de a mese egy nagyon jó tükör önmagunk felé. 
A meséken keresztül rengeteg féle képet kapunk mások világáról. Mindig valami újat. Ehhez azonban az kell, hogy megengedjük magunknak az elfogadást/befogadást. A mesékben rengeteg szimbólumot, metaforát találunk, mely mind-mind segít tágítani saját világképünket. Észreveszünk olyan dolgokat is, melyeket addig soha, s ez beépül a világunkba.
A történetekben és mesékben az a szép, hogy mások érzékszerveivel tapasztalhatjuk meg a világ egy másik oldalát. Más perspektíva, más képek, más illatok, pedig ugyanarról a világról szól, amiben te is élsz.

Ahhoz azonban, hogy tudjunk változtatni, önmagunkat kell megismerni elsősorban. Rengeteg metódus áll már a rendelkezésünkre ezen a téren. El is veszhetünk ezek halmazában, ha nem tudjuk, hogy mi micsoda, mi fán terem. Kis segítséget nyújtva igyekszem ezen az oldalon bemutatni párat, melyek engem segítettek közeledni önmagamhoz.

Kép: Magic Book (A Lobke Peers)

A lélek útja

Mindegy, hogy milyen céllal születtünk a földre, mindegy, hogy mik a vágyaink, mindegy, hogy milyen a bőrünk színe, mindegy, hogy honnan jöttünk és hová tartunk, az alapvető és legfontosabb kérdés mindig megmarad: Ki vagyok én?

Az örök kérdés, melynek megválaszolása szinte lehetetlen, hisz minden pillanatban változunk. Ezáltal minden pillanatban mások vagyunk.
Mások vagyunk, ha zenét hallgatunk, mások vagyunk, ha sétálunk az erdőben, mások vagyunk, ha piacon vásárolunk, mások vagyunk, ha olvasunk, és mások vagyunk, ha egyedül vagy épp társaságban ülünk. A cselekedeteink határozzák meg, hogy kik vagyunk, mégis minden pillanatban másként határozhatjuk meg magunkat.

A lélek, hasonlóan a “ki vagyok én” kérdéshez, megfoghatatlan, de létének jelentőségét nem lehet semmibe venni, és talán pontosan a megfoghatatlansága miatt marad bennünk a másik örök kérdés: mi a lélek?
Erre kisebb esszék, hosszabb antológiák keresték már eddig is a választ, de rajtunk kívül senki nem válaszolhatja meg ezt. Minden kérdésünkre bennünk van a válasz, csak a megfelelő ajtót kell megtalálni.
Az égig érő erdő éppen ehhez mutat utat. Olyan mélységekbe kalauzol el (legyél gyermek vagy épp felnőtt), ahol magad maradsz érzéseiddel, mégsem vagy egyedül. Az erdő egy nagy közösség, ahol mindennek és mindenkinek jelentősége van. Szoros kapocs van minden élő között, és egymást segítve, egymásra figyelve érthetjük meg önmagunkat, s ismerhetjük meg lelkünk titkait. A könyv szereplőiben önmagunkra ismerhetünk, s hétköznapi történeteik segítségével közelebb kerülhetünk saját világunkhoz, a végtelenhez, mely összeköt minket halandókat és nem e világiakat.

Nem kell odakint keresni, ami már eleve bennünk van. Bármikor elveszve érezzük magunkat, csak annyit kell tenni, hogy feltesszük magunknak a megfelelő kérdést, s akkor megkapjuk a választ is.

Te magad vagy az Út

“Az út és annak megélése fontosabb a megérkezésnél, hisz az által éred el a célt, ami nem egy hely, hanem egy állapot. Nem az a cél, hogy ott legyél, hanem hogy eljuss odáig, hogy eljuss abba az állapotba. Ha csak a dolgok végső kimenetele lenne fontos, akkor egyszerűen ott lennél, ahol az már megtörtént” – hangzik el a hegyekben élő birkapásztor, Perkola szájából Az égig érő erdő egyik kötetében.
Perkolával nem is kell vitatkozni, hiszen, amit mond, az megállja a helyét. A célt magát viszont sokszor elég nehéz meghatározni, mert a legvégső célt kevesen látják tisztán. Vannak az embernek ilyen-olyan, aprócska céljai az életben, de ezek voltaképp csak olyan állomások, ahonnan vissza tud nézni, hogy felmérje merre is tovább, hiszen a csúcsot nem mindig lehet látni. És olykor-olykor tényleg szükség van ezekre a megállókra, ahol számot vethetünk magunkról és arról, amit ezidáig tettünk vagy épp nem tettünk. Ezek a megélt célok építik, kövezik utunkat a legvégső cél felé, ami tulajdonképpen mi magunk vagyunk.
Önmagunk kiteljesedéséről van szó. Ez elsősorban olyan, mint egy égig érő fa, mely kapcsolatban van földdel és éggel, de hogy ez a fa egyedül marad-e, az már egy további cél kérdése, hiszen egy égig érő erdő is lehetnénk. Egy életközösség, ahol tisztán érezzük, látjuk és megéljük az egymás közötti kapcsolatokat.
Fel kellene ismernünk azt, hogy az ide vezető út csodája Mi magunk vagyunk. Minden rajtunk múlik.
Mi vagyunk az út és a cél is egyben.
tovább

Égerő

Az első kiadvány látta meg a napvilágot a Véka Alkotóműhelyből!

Balázsi Tünde Gabriella Égerő c. kötete egy válogatás az utóbbi években íródott verseiből, mely 4 fejezetben igyekszik bemutatni egy spirálisan tekergő, s közben emelkedő utat. Magasságok és mélységek; körtánc, mely a csiga vonalát követve tölti meg a teret és időt vonal helyett kiterjedéssel illusztrálva létünket.

A kötet hátoldalán Tünde szavai mutatják be, hogy mit is jelent Neki az írás.

Írok. Mit jelent ez számomra? Egyszerre a vágy tárgya és alanya, a vers írója s a vers témája maga, ez vagyok, amikor írok. Az alkotás misztériuma, melynek során a vers alkotóelemeiből hatványozódva bomlik ki többé, mint ami pusztán elemeinél fogva lehetett volna. Így a vers a kapcsolatteremtés és a termő közösség közege számomra. 
Kapcsolatteremtés elsősorban önmagammal, amely egyben a Teremtővel való kapcsolatomat is jelenti. Tőle, mint Forrás Személytől eredeztetem a kérdéseimet, amiket feltehetek, s a kegyelmet és segítséget, hogy az életemmel megválaszolhassam azokat.
A vers, az írás tehát elsősorban számomra kapcsolat a legbenső énemmel, akin keresztül kapcsolódom a Teremtőhöz, a Termő Tőhöz. Ilyen formán a gyógyulás lehetősége. A versek éppen ezért közben üzenetek, palackposták is a számomra. Tudatosan vagy tudatossá formálódnak, de mindig jelen van bennük az inspiráció (“beLélekzés”) gesztusa és élménye is. Amint megérkeznek s leíródnak, el is indulnak a maguk útjára a világban. Körbejárnak és megérkeznek, akikhez küldetnek, s továbbadódnak, hatványozódnak és körbeérnek, visszatérnek hozzám, rajtatok keresztül. A vers, az írás így tehát a kölcsönösség, az összetartozás, az emberi életközösség finom, éteri és földi szövetekből szőtt kalandos, játékos, szent és profán közege. Spirituális és egzisztenciális közösség. A Te-Is-Én vagyok, az összetartozás kifejezése és vágya, igénye és hajtóereje. A Termő Tő ajándéka. A Termő Szó élete. Ilyen formán a gyógyítás lehetősége. 
A verseim szólnak tehát rólam, s rólatok, emberi kapcsolataimról, az emberi kapcsolatokról, szerelemről, barátságról, családi kapcsolatokról, s emberi létélményekről: veszteségről, növekedésről, találkozásról, születésről, halálról, beteljesedésről, érzésekről és helyzetekről, mindig olyan perspektívába ágyazva, ahol legalább egy nyitva hagyott kérdésben felsejlik a Létezés titka, értelme, jelentősége, úgy, ahogyan az olvasó rezonál rá.
A vers mindezeken felül játék, önfeledtség, öröm, önkifejeződés, rejtőzködő megmutatkozás, szertelen szer-elem.
Élet, újratöltve.

Balázsi Tünde Gabriella

Árvalánydal

Árvalánydal

II:Jaj, csak a csendben nyílt meg virága,
jaj, csak az élet sebezte halálra,
jaj, csak az árvalányhaját tépte
szomorú-szépre, szomorú-szépre,:II

és hogy beteljék minden kegyelem,

szerelem, szerelem,
Szerelem-árva lányhaját szélnek
engedte érted, Liliom.

II: „Most hova mondom, oda hadd ne szálljak,
most hova kérem, oda ne repüljek,
most hova vágyom, ott én hadd ne háljak,
most hova érek, legyek lágy Ígéret, :II
szűzi-fehérben liliom.”

Mikor válik

Mikor válik

//: Mikor válik az élet árnyékától,

mikor hidegen metsz az olló,

és hullik a vérző virág a termő ágról,

és didergő szívizom rezeg az érző húron,

idegen:

egészen, látod, egészen idegen vagy

e szép világon. ://

//: Támaszkodj rám, ne siess! ://

Állj meg, és lassul lomha tétovaságod,

szívverésed.

//: Támaszkodj rám, ne siess! ://

Akkor át- meg átérzed, színesre vérzed

e fényből a fénybe szőtt tarka kavalkádot,

csillagpor köntösöd, emberbőr takaród,

halálod. tovább

Örökre szól

Örökre szól – dalvers

Hova futsz, idő, hova tűnsz előlem,

Van-e kérdésemre válasz az égben,

Ha az életem majd tova száll,

terem-e újra e gyönyörű határ?

Hova vágysz, szívem, hova hívsz a csendben,

Hol a régi szerelmes fiatal bennem,

Hol a régi tűz, és hol a nyár,

szárnyal-e úgy, mint rég e különös madár?

Ha a hajnal éled és a szívem lángol,

kivezetsz-e újra e földi világból,

ha az éjnek súlya bennem földig ér,

leszel-e égből alászállt szent kenyér?

// Ez a dal új, s régi életem a kotta, tovább

>